Hírek

Pályázat mikro vállalkozások részére
2011.08.31.
 
2011. október 3-ig

Tisztelt Kollégák!

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet mikro vállalkozások részére technológiai fejlesztést eredményező beruházáshoz új eszköz beszerzésének támogatása érdekében. A támogatás igénylésének lehetőségéről több kommunikációs csatornán  keresztül kívánjuk értesíteni a régiójukban/megyéjükben lévő vállalkozásokat, ezért amennyiben lehetséges, kérném szíves együttműködésüket a pályázati kiírásra vonatkozó alábbi közlemény, illetve a kapcsolódó dokumentumok honlapjukon történő megjelentetése érdekében.

 

Közlemény:

 

„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet mikro vállalkozások részére technológiai fejlesztést eredményező beruházáshoz új eszköz beszerzésének támogatása érdekében.

 

Jelen pályázat keretében azon mikro vállalkozásnak minősülő vállalkozás pályázhat, amelynek beruházása a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségben fekvő, vidékies besorolású településen valósul meg, melyben az állandó népesség száma 2010. január 1-jén nem haladta meg az 5000 főt, vagy népsűrűsége 100 fő/km2-nél kevesebb volt.

 

Az igényelhető támogatás mértéke minimálisan 1 millió forint, a támogatás intenzitása legfeljebb 70% lehet.

 

A pályázati felhívást, a pályázati adatlapot, valamint az egyéb kapcsolódó dokumentumokat az alábbi linken találják meg:

 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=7&type=206&year=2011#!DocumentBrowse

 

 

A pályázatot összetűzve, dossziéban lefűzve 1 eredeti és 1 másolati példányban, valamint a pályázati adatlapot word formátumban elektronikus adathordozón 1 példányban (CD-n)

 

2011. október 3-ig

 

személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságaihoz.”

 

 

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm:

  

Búzásné Szőke Zsuzsanna főosztályvezető asszony megbízásából

  

 

Stégermájer Krisztina

Támogatáspolitikai Főosztály

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium / Ministry of National Development

H-1011 Budapest, Vám u. 5-7.

Postacím:    1440 Budapest, Pf. 1. / Mailing Address:

H-1440 Budapest P.O.B.1.

Telefon:      +36-1-795-50-72

E-mail:         Krisztina.Stegermajer@nfm.gov.hu

Web:           www.kormany.hu

 
 


Letölthető dokumentumok:

Pályázati Felhívás.
Pályázati Adatlap.
Településlista jegyzék.
Csatolandó mellékletek listája.