Csurgói kistérség

Környezetvédelem

A környezet és természetvédelem oldaláról megállapítható, hogy kistérségünkben ezt a témát kiemelten kell kezelni. A védetté nyilvánított területek aránya 10,4% (5176 ha) ez magasabb a megyei (4,8%) és az országos (8,2%) átalagnál is, viszont a környezetvédelmileg érzékeny területek aránya 51,4% (25499 ha) csaknem háromszorosa a megyei átlagnak és hat és félszerese az országosénak. A természetvédelmi oltalom alatt álló területek közül a Duna-Dráva Nemzeti Park aránya a legjelentősebb. A Nemzeti Park 5164 ha-os kistérségi területéből 31,5% (1629 ha) fokozottan védett.
A térségben szilárd hulladék gyűjtését a nagykanizsai kirendeltségű Saubermacher Kft végzi. De még mindig probléma, hogy nagy az illegális lerakások száma. Jókora lépés lehet a hulladékgazdálkodás tekintetében, hogy a térség településeibe kapcsolódtak a Mecsek-Dráva települési szilárd hulladékkezelési projekt elindításával kapcsolatosan.
Az állati hulladék megoldására 5 hely kiválasztása megtörtént, a hozzá kapcsolódó tervek is elkészültek. Tároló konténerek beszerzése még kívánatos.