Csurgói kistérség

Foglalkoztatottság, munkanélküliség

A Csurgói térségben folyamatosan romlik a foglalkoztatási helyzet, ezt mutatják a népesedési, álláskeresési adatok. 2002-ben az álláskeresők száma 1089 fő, 2004-re ez az érték 18%-kal nőtt. 2006 novemberében a munkaerőpiacról kiszorultak száma 1831 főre emelkedett, ez 68%-os növekedést jelent a  2002. évhez viszonyítva. 

Az adatokból megállapíthatjuk, hogy a térségre kedvezőtlen munkaerő piaci pozíció jellemző.

A regisztrált álláskeresők összetételét tekintve férfiak vannak nagyobb arányban. A legfrissebb adatok szerint 1831 fő a regisztrált álláskeresők száma, ebből 808 fő nő és 1023 fő férfi. Foglalkozás szerint, 1616 fizikai és 215 szellemi a nem foglalkoztatott.

A táblázatban szereplő adatokat a 2005. évi adatokkal összehasonlítva megállapítottuk, hogy Csurgón 40%-kal növekedett a regisztrált álláskeresők száma. Az 5,3%-os munkanélküliségi ráta növekedése a 4%-kal növekedő gazdaságilag aktív lakosok számából is következik. A térség központi településén a regisztrált női álláskeresők száma 55%-os növekedést, a regisztrált férfi álláskeresők, pedig 34%-os növekedést mutat a 2005. évi adatokhoz képest. A csurgói kistérség egészének adatait vizsgálva, a regisztrált álláskereső nők száma 46%-kal, a férfiak száma 24%-kal nőtt. Így elmondható, hogy a nők kedvezőtlenebb munkaerő piaci helyzetben vannak a térségben. A kisgyermekes anyák nehezen találnak vissza a munkaerőpiacra, állandó munkahely-találási nehézségekkel küzdenek.  Több éves távollétük alatt megkopik a munkavégzéshez szükséges tudásuk, a munkáltatók elutasítóak velük szemben. A család és a munkavégzés összehangolását segítő szolgáltatások hiányosak. A meglévőkhöz szűk körű a hozzáférés. Ez a helyzet akár évekig veszélyezteti a családfenntartáshoz szükséges jövedelem biztosítását. A környező településeket vizsgálva elmondható, hogy 2006-ban bizonyos községekben kedvezőtlenebbül alakult a regisztrált álláskeresők száma. Zákányfaluban 88%-os, Iharosban 68%-os, Gyékényesben 35%-os, és Berzence községben 32%-os növekedés tapasztalható a 2005. januári adatokhoz képest. Táblázatunkból jól látható, hogy Inke településen a legmagasabb a munkanélküliségi ráta (40,9%). Ez a helyzet egyrészt a gazdaságilag aktív lakosok 4%-os növekedésével magyarázható, másrészt pedig azzal, hogy az aktívak közel fele regisztrált álláskereső.

Foglalkoztatási szempontból jelentős különbségek tapasztalhatók. A régióban, a legnehezebb helyzetben lévő térségek: Sellyei (26,2%), Szigetvári (25,4%), a Csurgói kistérségben 21,9% a 2006. augusztusi adatok alapján.

A Csurgói kistérségben jelentkező kedvezőtlen munkanélküli helyzet, a reálgazdasági folyamatok eredményeként jött létre. Vállalkozások, munkakörök szűnnek meg, üzemek kerülnek felszámolás alá. Tovább súlyosbítja a helyzetet, a foglalkoztatók hiánya miatt, a tartós álláskeresők arányának növekedése.

Új, kedvezőtlen jelenség a magasan képzett álláskeresők problémája is. Kevés a térségben a főiskolai, egyetemi végzettséget igénylő munkakör. Számukra a környező városközpontok sem nyújtanak foglalkoztatási lehetőséget, így önhibájukon kívül ők is tartós „semmittevésre” vannak ítélve, képzetlen sorstársaikkal együtt. Ez a szűk réteg még az átképzés lehetőségében sem reménykedhet, többségük pályaelhagyásra, elvándorlásra kényszerül.

A csurgói kistérség olyan értelemben is hátrányos helyzetű, hogy a sok aprófalvas község nehezen megközelíthető. A településekről a foglalkoztatók megközelítése körülményes. A MÁV és a Volán járatai számszerűleg nem kielégítőek.

A csurgói kistérség sajátos munkaerő piaci jellemzője az alacsony iskolázottsági szint. A diagramm is jól mutatja, hogy a legtöbb munkanélküli (42%), iskolai végzettségét tekintve nyolc általános, 8% pedig nyolc osztálynál kevesebbet végzett. A szakmunkásképzés nem reagált a munkaerőpiac változásaira, emiatt a végzett szakmunkások 31, 5%-a nem talál állást a szakmájában. A többiek más területeken dolgoznak, miközben több ágazat jelentős szakképzett munkaerőhiánnyal küzd. A középiskolát végzett munkaerőpiacról kiszorult álláskeresők 9%-kal, míg a gimnáziumot végzettek 6%-kal növelik a munkanélküliek táborát. A felsőfokon végzett munkanélküliek száma jelentős, lakóhelyükön nincs a képzettségüknek megfelelő munkalehetőség.


Jövedelemviszonyok

 
Magyarországon a bérek színvonala elmarad az Európai szinthez képest. Az országos átlagkereseteket nézve jelentős eltérések vannak a régiók és megyék között. A Dél- Dunántúli régió bruttó átlag fizetései elmaradnak a Közép-Dunántúli és Közép-Magyarországi bérekhez képest. A KSH adatai szerint a Somogyiak bruttó bérek alakulásában is az utolsó helyen állnak. Az elérhető átlagkeresetek meg sem közelítik a Budapesti átlagkereseteket.

Térségünkben az alacsony munkaerő piaci részvétel jelentős inaktivitással párosult. Csurgó és vidékén az elmúlt évben megsokszorozódott a jövedelempótló támogatásban részesülők és az ellátatlanok aránya. A legfrissebb adatok szerint a csurgói kistérségben 741fő kap szociális segélyt, 635 fő ellátatlan.

Az átlagnál jóval nagyobb mértékben fenyegeti a szegénység az egyedülállókat, egyszemélyes háztartásokat, nagycsaládosokat, romákat. Jelentős gondot okoz az alacsony képzettséggel rendelkezők száma. Ők nehezebben találnak megoldást jövedelmük átmeneti, tartós kiesésére. A közmunkaprogramok sem oldják meg a térség szociális segélyezetteinek problémáját.
 

Település

Lakosság-szám

Munkanélküliségi ráta

Regisztrált munkanélküliek  

Regisztrációból

Gazdaságilag aktív lakosok sz.     

 

Nők sz.

Férfiak sz.

Berzence

2732

19,2

202

80

122

1054

Csurgó

5675

19,5

515

236

279

2639

Csurgónagymarton

190

38,2

26

8

18

68

Gyékényes

1081

13,5

73

42

31

542

Iharos

536

33,9

76

36

40

224

Iharosberény

1401

32,3

182

63

119

564

Inke

1329

40,9

204

82

122

499

Őrtilos

636

24,8

64

23

41

258

Pogányszentpéter

527

25,1

47

23

24

187

Porrog

257

32,4

34

17

17

105

Porrogszentkirály

313

36,6

49

24

25

134

Porrogszentpál

95

30,2

13

7

6

43

Somogybükkösd

104

22,2

10

5

5

45

Somogycsicsó

198

31,4

22

10

12

70

Somogyudvarhely

1215

19,8

106

48

58

535

Szenta

468

27,3

57

29

28

209

Zákány

1288

16,9

95

46

49

824

Zákányfalu

594

45

21

24

Csurgó kistérség összesen

18639

22,8

1820

800

1020

8000

 
Forrás: Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Csurgói Kirendeltsége 2006.