Csurgói kistérség

Népesség, népsűrűség

A csurgói kistérség népesedési viszonyai a régióéhoz hasonlóan előnytelenül alakulnak.

A kistérség lakónépessége 18 247 fő, a tavalyi évhez képest 392 fővel kevesebb.

A kistérség a megye egyik legritkábban lakott területe, a népsűrűség 36,77 km2/fő, de nincs az öt legrosszabb helyzetben lévő kistérség (Sellyei, Sásdi, Marcali, Lengyeltóti, Tabi) között. A népsűrűség Csurgón és környékén még nagyobb, közelít az országoséhoz (110 fő/km2). Az európai unió népsűrűségi kategóriái szerint, ahol a népsűrűség, az országosnak az 50%-át nem haladja meg, elnéptelenedés fenyegeti az adott települést. Kistérségünk települései közül, az EU kritériumok szerint több mint felét, pontosan 15 települést elnéptelenedés veszélye fenyegeti.
 

          Település

Területe

(km2)

Népesség 2007.

(fő)

Népsűrűség

(km2 / fő)

Csurgó

59,42

5 581

93,92

Csurgónagymarton

14,82

195

13,16

Berzence

53,76

2 657

49,42

Gyékényes

33,76

1 048

31,04

Iharos

22,69

510

22,48

Iharosberény

49,65

1 339

26,97

Inke

51,76

1 345

25,99

Őrtilos

21,12

656

31,06

Pogányszentpéter

13,15

535

40,68

Porrog

14,02

259

18,47

Porrogszentkirály

13,65

335

24,54

Porrogszentpál

3,54

99

27,97

Somogybükkösd

11,8

100

8,47

Somogycsicsó

12,38

191

15,43

Somogyudvarhely

40,42

1 165

28,82

Szenta

64,47

427

6,62

Zákány

9,09

1 175

129,26

Zákányfalu

6,7

630

94,03

Csurgó és térsége

496,2

18 247

36,77

Forrás (lakónépesség): Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Csurgói Kirendeltsége
Forrás (terület): Somogy Megyei Statisztikai Évkönyv 2005.


A statisztikai kimutatások szerint a Dél-Dunántúli régióban 1980-2005 között a 60 évesnél idősebbek népességbeli aránya 17%-ról 21,04%-ra emelkedett, a csurgói kistérségben pedig ez az érték szintén magas, 21%. Vándorlási egyenlegünk 1998-2002 terjedő időszakban a Népinfó adatai szerint a következőképpen alakul : 2 946 fő hagyta el a csurgói kistérséget, ebből állandó lakóhely változtató 1517 fő, ideiglenes lakóhely változtató 1 429 fő hagyta el ideiglenesen vagy végleg a kistérséget. Ez a tendencia napjainkig folytatódik. Ennek egyik oka, hogy a továbbtanulási lehetőségeknek csak korlátozott hányada hasznosul helyben. A felsőfokú intézményekben végzők jelentős része nem tér vissza szülőhelyére, fiatalon bekapcsolódik a migrációs mozgásba.


A 240/2006. (XI. 30.) Korm. rend. alapján a csurgói kistérség a 48 leghátrányosabb térségek közé sorolható mivel társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések alkotják.

A települések népességmegtartó képessége gyengülésének oka a fentiekben rögzített tényező is.

 

Település

Lakosságszám

Lakosságszám

Lakosságszám

Fogyás, gyarapodás

Fogyás, gyarapodás

2005.

2006.

2007.

2005-2006.

2006-2007.

Berzence

2717

2732

2 670

15

-62

Csurgó

5724

5675

5 638

-49

-37

Csurgónagymarton

195

190

197

-5

7

Gyékényes

1080

1081

1060

1

-21

Iharos

555

536

523

-19

-13

Iharosberény

1406

1401

1 388

-5

-13

Inke

1323

1329

1 309

6

-20

Őrtilos

632

636

625

4

-11

Pogányszentpéter

519

527

528

8

1

Porrog

268

257

265

-11

8

Porrogszentkirály

340

313

327

-27

14

Porrogszentpál

99

95

96

-4

1

Somogybükkösd

112

104

106

-8

2

Somogycsicsó

212

198

194

-14

-4

Somogyudvarhely

1205

1215

1 171

10

-44

Szenta

471

468

471

-3

3

Zákány

1311

1288

1 261

-23

-27

Zákányfalu

609

594

595

-15

1

Csurgói kistérség

18778

18639

18 424

-178

-215

 Forrás (lakosságszám adatok): www.otm.gov.hu
A csurgói kistérség lakosságszáma településenként 2005 – 2007.

 


Lakosságszám korcsoportok szerinti bontása

 
  A népesség fogyását bizonyítják a 2005, 2006-os és 2007. januári lakosságszám adatok. A kistérségben a legtöbb településen a lakosságszám csökkenő tendenciát mutat. Mivel növekszik az átlagéletkor és e mellett alacsony a születések száma, a korcsoportok aránya az idősebb korúak javára tolódik el.