Csurgói kistérség

2005. év eleje óta a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott intézményként működik.

Csurgó és kistérsége településein a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás által működtetett integrált intézmény keretében biztosítja az alábbi feladatokat:
• Gyermekjóléti szolgáltatás (alapja: 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.) 39. § (2) – (5), 40. § (2), valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 6. § -24. §).
• Gyermekek átmeneti gondozása – helyettes szülői hálózat működtetése (alapja: Gyvt. 45. § -51. §. 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 25. § (1) – (5)).
• Családsegítés (alapja: 1993. évi III. tv ( a továbbiakban szoc. tv.) 64. §, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 30. § -34. §)
• szenvedélybetegek közösségi ellátása (alapja: a szoc. tv  65/A. §, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39/J – 39/K. §)
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (alapja: a szoc. tv. 65. §, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 28 – 29. §).

Ellátási terület: a kistérség 18 települése.
Csurgó, Csurgónagymarton, Somogycsicsó, Szenta, Porrogszentkirály, Porrog, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Gyékényes, Zákány, Zákányfalu, Őrtilos, Somogyudvarhely, Berzence, Iharos, Iharosberény, Pogányszentpéter, Inke. A 18 település lakosainak száma 18209 fő, ezen belül 18 évnél fiatalabb 3658 fő