Inke

Az írásos dokumentumok először 1279-ben említik. a falu neve a középkori oklevelekben a gyakori birtokos váltás miatt többször is szerepel.
Lakossága a XVI. században áttért a protestáns hitre, de az ellenreformáció és a betelepítések következtében megnőtt a római katolikus vallásúak száma.
A mai község Antalfaluval egyesült, ez utóbbi falu a nevét Inkey Antalról kapta, aki 1855-ben telepítette be. A hívek igyekezetének köszönhetően igen tetszetős az 1995-ben épült új református templom. Az 1920-as években épült a római katolikus templom, amelyben a szószék, a fő- és a mellékoltár carrarai márványból készült. A hajdani gazdálkodás építményei közül egy szecessziós magtár maradt meg mára. A terület magántulajdonban van, látogatása kizárólag előzetes bejelentkezéssel lehetséges.
A helybeliek azt remélik, hogy az Alvárpusztai feltárások nyomán török kori, a Fazekasdencsi feltárásokkal pedig egy középkori templom és fazekasműhely múltidéző maradványai is gazdagítják majd a látnivalókat.


LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK
Evangélikus templom, Katolikus templom (1920-as években épült római katolikus templom szószéke, , fő és mellékoltára, amely carrarai márványból készült), Református templom , Memento emlékhely, Rohonczy kastély, Szecesszió stílusát idéző magtár

KIRÁNDULÓ, PIHENŐHELY
Inkei halastó horgászati lehetőséggel