Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás

Bemutatkozás

A csurgói kistérség önkormányzatai abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá és az önkormányzatok minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötöttek 2004. júniusában.
A Belügyminisztérium „a Többcélú Kistérségi Társulások ösztönző támogatása” címén, 100 millió Ft pályázati forrást biztosított meghatározott feladatok ellátására.
A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait:

  • közoktatás (alapfokú nevelés-oktatás)
  • szociális és gyermekjóléti alapellátás
  • egészségügyi alapellátás
  • települési szilárd és folyékony hulladékgyűjtés és - kezelés közös szervezése, állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése
  • belső ellenőrzés
  • közművelődési, közgyűjteményi tevékenység
  • kistérségi területfejlesztési projektek, koncepció és program készítése, megvalósítása