Hírek

CSURGÓI NAPSUGÁR EGYESÜLET
2013.11.26.
 
Az Egyesület célja a csurgói térségben olyan munka végzése, ami a fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek rehabilitációs foglalkoztatására, közérzetük javítására, sportra nevelésére, lakhatásuk elősegítésének támogatására, önálló életvitelhez való hozzásegítésére irányul. Fogyatékkal élő emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, esélyegyenlőségük megvalósítása.

Napsugár Szociális Intézmény

 

/FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPPALI ELLÁTÁSA/

 

A szolgáltatás célja:

A nappali ellátást elsősorban a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok létesítésére, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

 

Feladata:

A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére a szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.  

Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Az intézmény biztosítja az oktatási intézményi ellátásban részesülő fogyatékos gyermekek ellátását tanítási szünet idején.

 

Az intézmény biztosítja:

-          Az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges szolgáltatásokat.

-          Az ellátást igénybevevők speciális szükségleteinek megfelelő szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését.

-          Egyéni igény szerint napi egyszeri meleg étkezést, illetve tízórai, uzsonna elfogyasztásának lehetőségét.

-          Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való részvétel, önsegítő csoportok támogatása, készség- és képességfejlesztés megszervezését.

-          Az életkori sajátosságaiknak megfelelő tartalmi elemek kiválasztását.

-          Segítségnyújtást a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékos ember én tudatának megerősítését.

-          Információs hálózat működtetését.

-          Érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartást.

-          Segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását.

-          Gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás segítését.

-          A közösségi, a kulturális és a szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítését.

-          A társadalmi integráció elősegítését.

-          Jelnyelvi tolmács elérhetőségének biztosítását.

-          Munkavállalást, munkavégzést, képzést segítő szolgáltatások hozzáférésének megteremtését.

-          A fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékossága jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítását.

-          A fogyatékos személyek iránti társadalmi szemlélet megváltoztatásában közreműködést.

-          Az intézményben lévő kliens testi és lelki egyensúlyának biztosítását, megőrzését.

-          Kultúrális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezését, lebonyolítását.