Hírek

TÁMOP 5.1.1
2012.05.24.
 
A TÁMOP-5.1.1.-09/6 kódszámú „Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” című pályázati felhívás keretén belül a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás a társadalmi kohézió erősítése, a közösségek fejlesztése, a kirekesztettség megakadályozása és a hátrányok továbbörökítésének elkerülése céljából pályázatot nyújtott be, melyre 247 020 000 Ft összegű támogatást nyert.

A program 2010.09.01 napján 3 fő szakmai megvalósítóval és 2 fő projektmenedzserrel elkezdődött. A célcsoporttal, 60 fő hátrányos helyzetű, csurgói kistérség területén élő személlyel munkaviszony létesítés szintén a projekt első  napján megtörtént.

Kistérségünk székhelytelepülésén, Csurgón egy fogyatékkal élők nappali intézményének kialakítása is megvalósult, használatba vételi engedélyt 2011.06.20. napján, működési engedélyt pedig 2012. februárjában kapott rá a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás. Ezáltal 2012. március 1. napjától elkezdődött a fogyatékkal élők nappali ellátásának biztosítása 16 fő férőhellyel.

A programban szereplő 60 fő hátrányos helyzetű álláskereső számára kialakított piacképes szakmai tudást biztosító OKJ-s képzések 2011.06.20. napján megkezdődtek, mellyel elsődleges célunk volt, hogy a megszerzett szakmai tudás birtokában könnyebben kerüljenek vissza az elsődleges munkaerő piac világába. 40 fő számára Parkgondozó szakképesítés, 20 fő részére Szociális gondozó és ápoló szakképesítés megszerzése lehetőségét biztosítottuk.

A parkgondozói végzettséget szerzett szakemberek a kistérség településeinek igénye szerint kerültek elhelyezésre. A munkaköri feladataik alapján elvégzett tevékenységek: közterületek parkosítása; köz- és önkormányzati intézmények zöldfelületeinek szakszerű gondozása; önkormányzati épületek karbantartása; település-üzemeltetési, és tisztasági feladatok ellátása; önkormányzati területek tisztán tartása (hó eltakarítása); csapadékvíz és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása. Mindennapi tevékenységükkel hozzájárulnak egy szebb, biztonságosabb, lakhatóbb kistérségi környezet kialakításához. A 40 fő sikeres vizsgát tett 2011. év szeptemberében.

A kistérségünkben a szociális gondozó és ápoló végzettséggel rendelkező szakemberek jelenlétének fontossága nem elhanyagolható, mivel a térségünkre az elöregedő és szociálisan hátrányos helyzetű lakosság a jellemző. A szociális gondozó és ápoló végzettséget szerző szakemberek a térségben működő szociális intézményekbe kerültek elhelyezésre. A munkaköri feladataik alapján elvégzett tevékenységek: alapszükségletek kielégítésének segítése; személyi és környezeti higiéné biztosítása; a külvilággal való kapcsolattartás; érdekvédelem; kulturális szükségletek kielégítésének elősegítése; mentális gondozás. Mindennapi tevékenységükkel hozzájárulnak a térségben élő gondozásra szoruló idősek, szociálisan rászorultak ellátásának megszervezéséhez és gondozásuk megvalósításához. Vizsgájukra 2012. márciusában került sor, valamennyien sikeres vizsgát tettek.