Hírek

Tehetséggondozás a labdarúgás és a kézilabda sportágakban Csurgói Kistérségben
2012.03.20.
 
Az iskolai testnevelés és diáksport feladataiban a tehetséggondozás, utánpótlásnevelés is szerepel. Ez a tény fokozottabban teszi indokolttá az egyén, település és a társadalom számára a feladat megvalósítását.

A feladat végrehajtását jelentősen megnehezítik a feltételek hiányosságai (személyi,létesítményi, működési, tárgyi).

Kistérségünkben a labdarúgás és újabban kézilabda sportágnak vannak hagyományai és a települések igényei a népszerű labdarúgás és a növekvő népszerűségű kézilabda felé irányulnak.

Az utánpótlásnevelés ugyanakkor szakszövetségi és sportegyesületi feladat és ennek megvalósítására az oktatási intézményekben a legcélszerűbb törekedni, mert ott van minden gyerek (6-15 évig) és a legjobb feltételek a korosztály fejlesztésére.

Az MLSZ az OTP és a MOL támogatásával, Bozsik Intézményi és Egyesületi program nagy lehetőségeket kínál az anyagi és szakmai támogatásával. A Csurgói Kistérségben 10 intézmény vesz részt a Bozsik Intézményi programban, ez lefedi a kistérség területet és biztosítja annak lehetőségét, hogy valamennyi tanuló megismerje és megszeresse a sportágat és megadja a lehetőséget a további fejlődésnek.

A 10 intézményben összesen 37 sportcsoport működik, rendszeres foglakoztatással és versenyeztetéssel. Ez a tény egyúttal garanciája folyamatos fejlődésnek. A csapatok megoszlása korcsoportok szerint: Óvoda (U7) 6 csapat, 1.-2. o. (U9) 8 csapat, 3.-4. o. (U11) 9 csapat, 5.-6.- o. (U13) 8 csapat, 7.-8.- o. (U15) 4 csapat valamint 2 lánycsapat.

Ezekben a csapatokban 540 fő rendszeres foglakoztatása biztosított, melynek szakmai színvonalát edzői végzettséggel rendelkező tanár látja el többségében.

A program működését az MLSZ támogatja. Kistérségünkben az intézmények eszközvásárlásra 950.000 ft-ot edzők díjazására (14 fő) 1.450.000 Ft.ot a versenyzők motivációs ajándékaira 540. 000 ft.ot, a versenyeken való részvételre, rendezésre, díjazásara 180.000 Ft-ot kapott. Kistérség 3.150.000 Ft támogatást kap az MLSZ-től.

 

Az MKSZ az „ERIMA” utánpótlásprogram támogatására szakmai segítséget ad és támogatja regionális és országos versenyekre jutott csapatokat. A térségben 3 intézményben vannak korosztályos csapatok, valamint a Csurgói KK nevezett 6 csapattal, melyet felkészít és versenyeztet. Indokolt lenne az intézményekben csapatokat szervezni ennek feltétételeinek megteremtésével és a legtehetségesebbeket a Csurgói KK korosztályos csapataiba irányítani, ahol a magasabb szintű képzés feltételei megvannak.

 

Összességében a két népszerű sportág utánpótlás nevelése kedvező irányba megindult, kérjük a tisztelt címet, hogy lehetőségeivel támogassa a törekvést, amely a település és a sportág érdeke is.

Csurgó, 2012-03-07                                      

Tisztelettel:    
Sótonyi László
Kistérségi KDSB vezető