Hírek

TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0032 Projekt előrehaladási jelentés
2011.11.08.
 
A projekt aktuális időszakában a foglalkoztatottak létszáma 65 fő volt. A teljes foglalkoztatásból 60 fő adta a projekt célcsoportját, vagyis a hátrányos helyzetű álláskeresőket. Az adott időszakban a projekttel kapcsolatos szakmai munkát 5 fő látta el.

A projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat a projektmenedzser és a pénzügyi vezető látja el, szakmai megvalósításhoz szükséges tevékenységeket pedig a szakmai vezető, a szakértő és az asszisztens valósítják meg. A projektmenedzsmentben 2011 szeptemberében személyi változások következtek be, a projektmenedzser és a szakmai vezető tekintetében is. A projektmenedzser és a szakmai vezető a bérük egy részéről lemondtak, és helyette a lemondott összegnek megfelelő értékben étkezési utalványt kértek.

A projekt során a programmal kapcsolatos szakmai feladatok ellátásához szükséges irodai helyiségek bérlése is megtörtént, mely a projektmenedzsment munkájának zavartalan ellátásához nélkülözhetetlen.

A pályázatban meghatározott célcsoport közül 40 fő számára parkgondozó szakképesítést adó képzést indítottunk, melyet 2011. júniusi kezdettel megbízási szerződés alapján az OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. bonyolított le. A vizsgával lezárult képzés során a 40 fő hátrányos helyzetű álláskereső államilag elismert parkgondozó végzettséget szerzett. A végzettséget szerzett szakemberek a kistérség településeinek igénye szerint kerültek elhelyezésre.

A pályázatban meghatározott célcsoport közül 20 fő számára pedig szociális gondozó és ápoló szakképesítést biztosító képzést indítottunk, melyet 2011. júniusi kezdettel megbízási szerződés alapján az OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. bonyolít le. A programban résztvevők számára a 3 hetes szakmai gyakorlati képzést a Nagyatádi Városi Kórházban biztosítottuk. A vizsgával záruló képzés során a 20 fő hátrányos helyzetű álláskereső számára államilag elismert szociális gondozó és ápoló végzettség megszerzésének lehetőségét biztosítjuk. A szociális gondozó és ápoló végzettséget szerzett szakemberek a térségben működő szociális intézményekbe kerülnek elhelyezésre.

A projekt során a képzéshez szükséges elméleti oktatás időtartama alatt mindkét pályázati célcsoport (karbantartó, gondozó) számára étkeztetési ellátást biztosítottunk.

A projekt aktuális előrehaladási időszakában a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületén belül kialakításra került a fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító Napsugár Szociális Intézmény. Az intézmény épületének a kialakításához szükséges felújítási munkálatok, mint a tetőfelújítás, nyílászárók cseréje és az épület teljes akadálymentesítése a projekt ezen időszakában valósultak meg. A pályázatban meghatározott építési beruházás befejeződött, vagyis a beruházás kivitelezéséhez szükséges felújítási munkálatokat az Ép-Kanizsa Kft. a megbízási és az építési szerződés alapján befejezte.

A projekt során 3000 darab szórólapot készítettünk el. A projekt tartalmára, előrehaladására vonatkozó szórólapok elkészítése a program megismertetését, az elérendő célok bemutatását és a megfelelő nyilvánosság megteremtését célozták. Ennek megfelelően az elkészített szórólappal tájékoztattuk az érdeklődő lakosságot a pályázat alakulásáról és aktualitásairól.

A kistérség honlapján a hírek között megjelentettük a pályázati programra vonatkozó aktuális információkat, ezzel is elősegítve a társadalmi nyilvánosság megteremtését. Legfőbb célunk a honlapon keresztül történő adatszolgáltatással, hogy a pályázatról minél szélesebb körben tájékoztassuk a nyilvánosságot.

A projekt ezen időszaka alatt a projektmenedzsment folyamatosan dolgozott a projekt sikeres megvalósítása érdekében. A hatékony együttműködés érdekében a kistérségi települések polgármestereivel, a pályázat célcsoportjával folyamatos kapcsolattartást alakítottunk ki.