Hírek

Pályázat Terápiás munkatárs ls szociális gondozó munkakör betöltésére
2011.08.30.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. szeptember 20.

A Napsugár Szociális Intézmény

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A §-a alapján

pályázatot hirdet

 

Terápiás munkatárs

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő: heti 40 óra

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, Csurgó Kossuth u. 1.

 

Az intézmény feladata:

 Az intézmény biztosítja a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásban részt vevő települések közigazgatási területén a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok nappali ellátását.

 

Terápiás munkatárs feladatai:

Kialakítja és vezeti a különböző korosztályokban a képességszint szerint működő, fogyatékos személyek speciális szükségletű csoportjait, szakszerűen végrehajtja a feladatokat. Meghatározza a szakmai program alapján a fejlesztő tevékenységeket, értékeli a teljesítményeket a gyógypedagógiai diagnosztika eszközeivel. Szervezi és ellenőrzi a fogyatékos személyek ellátásával kapcsolatos teendőket, végzi a fogyatékos emberek ellátásával kapcsolatos adminisztrációt.

Részt vesz a fogyatékos emberek személyes szükségleteinek, erőforrásainak és a helyi cselekvési lehetőségek felmérésében. Elkészíti az egyéni fejlesztési és a rehabilitációs tervet. Közreműködik az előgondozási feladatok elvégzésében, a személyre szóló napirend kialakításában. Együttműködik a foglalkozások lebonyolítóival.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-          Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 6.2. pontjában előírtaknak megfelelő képesítés.

-          Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előny:

-          Megfelelő képesítés terén szakmai tapasztalat,

-          B kategóriás jogosítvány.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          A pályázó személyes adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz.

-          A pályázó képesítését igazoló okirat(ok) másolata.

-          Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a Napsugár Szociális Intézmény  vezetője megismerje és abba betekintsen.

-          A pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak a pályáztató általi kezeléséhez a pályázati eljárásban hozzájárul.

-          Munkakör betöltése utáni jövőbeni tervek, elképzelések, szakmai tapasztalatok leírása.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2011. szeptember 20.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat a benyújtási határidőt követően kerül elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő személyek kerülnek meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak.

 

 

Az állás betöltése:

Legkorábban 2011. október 1.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

-          Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ

-          Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás honlapja (www.csurgoikisterseg.hu)

-          Csurgó Városi Televízió (CSTV)

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

-          A pályázatot zárt borítékban a Napsugár Szociális Intézmény vezetőjének címezve: (Vassné Huszics Bernadett 8840 Csurgó Széchenyi tér 2.) kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Napsugár Szociális Intézmény terápiás munkatárs.”

-          A pályázattal kapcsolatos információk kérhetők:

Vassné Huszics Bernadett Tel. szám: 06-20/538-7065

 

Csurgó, 2011. augusztus 25.

 

 

………………………………………………………….


 

A Napsugár Szociális Intézmény

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A §-a alapján

pályázatot hirdet

 

Szociális gondozó

munkakör betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő: heti 20 óra

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, Csurgó Kossuth u. 1.

 

Az intézmény feladata:

 Az intézmény biztosítja Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásban részt vevő települések közigazgatási területén a fogyatékos gyermekek és fiatalok nappali ellátását.

 

Szociális gondozó feladata:

A fogyatékossággal élők gondozója munkája során részt vesz a fogyatékos emberek személyes szükségleteinek, erőforrásainak és a helyi cselekvési lehetőségek felmérésében. Részt vesz az egyéni fejlesztési és a rehabilitációs terv kidolgozásában. Közreműködik az előgondozási feladatok elvégzésében, a személyre szóló napirend kialakításában. Együttműködik a foglalkozások lebonyolítóival. Végzi a fogyatékos emberek ellátásával kapcsolatos adminisztrációt.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-          Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 6.2. pontjában előírtaknak megfelelő képesítés.

-          Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előny:

-          Megfelelő képesítés terén szakmai tapasztalat,

-          B kategóriás jogosítvány.

 

A pályázat részeként benyújtott iratok, igazolások:

-          A pályázó személyes adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz.

-          A pályázó képesítését igazoló okirat(ok) másolata.

-          Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a Napsugár Szociális Intézmény vezetője megismerje és abba betekintsen.

-          A pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak a pályáztató általi kezeléséhez a pályázati eljárásban hozzájárul.

-          Munkakör betöltése utáni jövőbeni tervek, elképzelések, szakmai tapasztalatok leírása.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2011. szeptember 20.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat a benyújtási határidőt követően kerül elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő személyek kerülnek meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak.

 

 

Az állás betöltése:

Legkorábban 2011. október 1.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

-          Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ

-          Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás honlapja (www.csurgoikisterseg.hu)

-          Csurgó Városi Televízió (CSTV)

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

-          A pályázatot zárt borítékban a Napsugár Szociális Intézmény vezetőjének címezve: (Vassné Huszics Bernadett 8840 Csurgó Széchenyi tér 2.) kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Napsugár Szociális Intézmény szociális gondozó.”

-          A pályázattal kapcsolatos információk kérhetők:

Vassné Huszics Bernadett Tel. szám: 06-20/538-7065

 

 

 

Csurgó, 2011. augusztus 25.

 

…………………………………………………………