Hírek

Elnyert pályázat
2010.01.10.
 
A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás a kistérség 18 településéről összesen 85 fő 5 hónapon át történő foglakoztatására nyert pályázatot.
A foglalkoztatottak bére és járulékai 100%-ban finanszírozottak. A munkavégzés napi 8 órában történik majd 2011.01.15 és 2011.06.15 között. A következő feladatok ellátása lesz a fő cél: házi segítségnyújtás, önkormányzati intézmény-felújítási belső munkálatok; település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása; kül- és belterületi önkormányzati tulajdonú csapadékvíz és elvízelvezető csatornahálózat kialakítása, karbantartása.

A Barcsi Kistérségi Többcélú Társulás, mint gesztor, a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás konzorciumi partnerségével 104 fő foglalkoztatására nyert pályázatot 2011.01.15-2011.06.15 közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatás mellett. Az alkalmazásra kerülő 104 fő közül 45 fő a csurgói kistérség lakosai közül kerül ki.