Hírek

Csurgó Város Önkormányzata Csurgó az én városom címmel rövidfilm készítési pályázatot hirdet
2011.04.28.
 
 
 
Pályázati felhívás
 
Csurgó Város Önkormányzata
„Csurgó az én városom” címmel
rövidfilm készítési pályázatot hirdet
 
1. A pályázati felhívás háttere, célja
 
Csurgó Város Önkormányzata „Csurgó Város funkcióbővítő városrehabilitációja” címmel (DDOP-4.1.1/B-09-2010-0002) pályázatot nyert, melynek keretében az elkészülő építési elemek mellett vállalta, hogy a projekt keretében olyan helyi társadalmi programokat bonyolít le, melyek egyrészről közelebb hozzák a lakosságot az elkészülő fejlesztéshez, másrészről a lehető legszélesebb rétegeket vonják be az önkormányzat városfejlesztési politikájának alakításába. Ezen törekvés egyik eleme jelen pályázati felhívás, melynek keretében a pályázók a települést bemutató kisfilmeket készítenek.
 
2. A pályázók köre
 
2.1. A pályázók területi korlátozása
 
Pályázatot nyújthatnak be Csurgó város működési területén található általános és középfokú oktatási intézményekben tanuló, csurgói lakhelyű diákok.
 
2.2. A pályázók kategóriai korlátozása
 
Két kategóriában lehetséges pályázatot benyújtani:
2.2.1.      Pályázatot nyújthatnak be az általános iskola felső tagozatán tanulók (11-14 éves korosztály) – 1. kategória
2.2.2.      Pályázatot nyújthatnak be a középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanulók (15-18 éves korosztály) – 2. kategória
 
2.3. A pályázók létszámbeli korlátozása
 
Pályázni kizárólag minimum 3, maximum 5 fős csoportok jogosultak.
 
3. A pályázat szakmai tevékenysége, tartalma
 
1 db, minimum 5, maximum 10 perces, digitális technikával felvett rövidfilm készítése a város egy épületéről, vagy egy adott helyszínéről (Nem várost bemutató ismeretterjesztő film, hanem kiragadott helyszín bemutatása). A film műfaja szabadon választható (dokumentum, riport stb.).

 
 
 
 
 
4. A pályázatok benyújtása, módja, helye határideje:
 
A pályázatokat 2011. május 27. 13.30 óráig lehet leadni. A pályázatokat kizárólag személyesen, Csurgó Város Polgármesteri Hivatalában (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.), Szabó Sándor oktatási-, kulturális- és sportreferensnél, DVD lemezen lehet benyújtani.
 
5. Díjazás
 
Mindkét kategóriában csak a nyertes pályamű kerül díjazásra, az alábbiak szerint:
 
1. kategória: 1 nap Kaszóban, teljes ellátással, kisvasutazással
2. kategória: A csoport tagjai számára 1-1 db MP3 lejátszó
 
6. Szakmai segítség
 
A Csurgó Város Önkormányzata szakmai segítséget kíván nyújtani a pályázóknak. Ennek keretében 2011. május 5-én 15.30 órakor a pályázatot benyújtani szándékozóknak ingyenes szakmai fórumot szervez a Csokonai Közösségi Házban (8840 Csurgó, Széchenyi tér 1.).
 
7. A pályázatok elbírálása
 
A pályázatokat Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán-Bizottsága külső szakértők bevonásával bírálja el.
 
8. Eredményhirdetés
 
A beérkezett pályaművek alapján, „Csurgó az én városom” címmel kisfilm készül. A díjazott alkotások, valamint a kisfilm bemutatója 2011. június 29-én 19.00 órakor lesz a Csokonai Közösségi Házban. A filmbemutatón kerül sor a díjak átadására is.
 
9. Záró rendelkezések
 
A pályázók a pályázat benyújtásával együtt tudomásul veszik, hogy a beküldött pályaműveket Csurgó Város Önkormányzata saját kommunikációs eszköztárán (televízió, honlap, stb.) keresztül közzé teszi.
 
 
Kelt.: Csurgó, 2011. április 27.
 
 
 
Füstös János
polgármester