Hírek

Hirdetmény a Napsugár Szociális Intézmény Intézményvezető munkakör betöltésére
2011.03.18.
 
A Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet,

a Napsugár Szociális Intézmény Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

A Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-a alapján

 Pályázatot hirdet

A Napsugár Szociális Intézmény

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

 Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama:

 A vezetői megbízás határozott időre, 5 év időtartamra szól.

 

A munkavégzés helye:

 Somogy megye, 8840 Csurgó Kossuth u. 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 Az intézmény fenntartója a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás. Az intézmény biztosítja a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásban részt vevő települések közigazgatási területén a fogyatékos gyermekek és fiatalok nappali ellátását, szociális foglalkoztatást, munka rehabilitáció és fejlesztő foglalkoztatást, korai fejlesztést és gondozást.

Az intézményvezető irányítja, koordinálja, ellenőrzi az intézmény alkalmazottainak tevékenységét, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett, gazdálkodik a rendelkezésre álló költségvetésből, képviseli az intézményt. A vezető közreműködik a napi szakmai munka ellátásában.

 

Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a 257/2000. (XII.26.) korm. rendelet rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

-          Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 6.2. pontjában előírt felsőfokú képesítés.
-          B kategóriás jogosítvány.
-          Szakmai tapasztalat – minimum 5 év.
-          Cselekvőképesség, büntetlen előélet.
-          Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
-          Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
          


A pályázat elbírálásánál előny:

- Szociális szakvizsga.
- Szociális területen végzett  5 évet meghaladó vezetői gyakorlat, helyi viszonyok ismerete.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-          A pályázó személyes adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz.
-          A pályázó képesítését igazoló okirat(ok) másolata.
-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
-          Az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, kiegészítve a jövőbeni elképzelésekkel.
-          Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a szociális szakvizsga – a megbízás elnyerésétől számított - két éven belül történő megszerzését.
-          Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Humán bizottsága megismerje és abba betekintsen.
-          A pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak a pályáztató általi kezeléséhez a pályázati eljárásban hozzájárul.

 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szociális munkás

 

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. május 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2011. április 20.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2011. május 6.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

-          Szociális közlöny
-          Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás honlapja (www.csurgoikisterseg.hu)
-          Csurgó Városi Televízió (CSTV)

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

-          A pályázatokat zár borítékban a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás elnökének címezve (8840 Csurgó Széchenyi tér 2.) kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Napsugár Szociális Intézmény intézményvezető”.
-          A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Csurgó Város Polgármesteri Hivatal Kapcsolati és Koordinációs Irodáján Maronics Gábor irodavezetőtől: Tel.: 82-571-095.
-          A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól az újonnan létesített jogviszony  esetén az 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. §. (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével -3 hónap próbaidő kikötésével. A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

Csurgó, 2011. március  10.

 

 

Füstös János

            elnök