Hírek

TÁMOP-5.1.1-09/6 Képzéssel és foglalkoztatással a fejlődésért a Csurgói kistérségben
2010.09.25.
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében került kiírásra 2009-ben a TÁMOP-5.1.1.-09/6 kódszámú „Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” című pályázati felhívás.
A támogatás célja a társadalmi kohézió erősítése és a közösségek fejlesztése, a kirekesztettség megakadályozása, a hátrányok továbbörökítésének elkerülése. A konstrukció lehetőséget teremt a leghátrányosabb helyzetű térségek komplex felzárkóztatására, segíti a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációját.
2010 januárjában adtuk be a kész pályázati anyagot, majd a pályázati eljárás lefolytatását követően 2010. augusztusban örömmel értesültünk arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító hatósága, 247 020 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte projektünket, mely 100%-ban fedezi a program költségeit, így az önerőt nem igényel.
A programban résztvevő hátrányos helyzetű álláskeresők számára biztosít lehetőséget a munkaerő piacra való visszatéréshez ez a projekt, 24 hónapon át történő foglalkoztatással.
A projekt során 5 hónapos képzés valósul meg, melynek keretében 60 főnek biztosítja a program a szükséges szaktudás elsajátítását, az ezt követő 19 hónapban a munkavállalók foglalkoztatásra kerülnek. A projekt megvalósulásának helyszíne a csurgói kistérség 18 települése, ahonnan lélekszámmal arányosan lett kiválasztva a 60 fő munkavállaló.
40 fő számára Park és-településkarbantartó államilag elismert -OKJ- szakképesítés elérését tesszük lehetővé, további 20 fő részére Szociális gondozó és ápoló államilag elismert szakképesítés megszerzésére biztosítunk lehetőséget.
A park- és település karbantartó végzettséget szerzett szakemberek a kistérség településeinek igénye szerint kerülnek elhelyezésre. Munkájukkal hozzájárulnak az élhetőbb környezet kialakításához a térség településein, így vonzóbbá téve a turizmus számára, továbbá ezzel növelve a térség lakosságmegtartó képességét. Feladatuk, a közterületek, önkormányzati intézményeinek zöldfelületeinek gondozása és épületeinek karbantartása és felújítása.
A szociális gondozó- ápoló végzettséget szerzettek a térségben működő szociális intézményekben kerülnek elhelyezésre. A térségünkre jellemző az elöregedő és szociálisan hátrányos helyzetű lakosság, így különösen nagy szükség van olyan szaktudással rendelkező segítőkre, akik megfelelő kézségek birtokában képesek ellátni, gondozni ezeket a csoportokat.
 
Mindezek mellett egy fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézmény felállítását tervezzük a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szakszolgálatának épületében, mely ezen program keretében Szociális ápoló és gondozó képzést szerző személyek foglalkoztatását igényelné.
Mivel a megvalósításra kerülő képzések egyikére is ebben az épületben kerülne sor, így az épület jelenlegi állapotára tekintettel elengedhetetlen a tetőfelújítás mellett a nyílászárók cseréje, valamint a teljes akadálymentesítés is – jelenleg az épület részlegesen akadálymentesített. Tető rehabilitációra azért van szükség, mert az intézmény épületén semmilyen felújítási munkálatok nem történtek az elmúlt 20 évben.