Hírek

Csurgó Kistérségi Foglalkoztatási Paktum összefoglaló
2010.03.18.
 
Csurgó Kistérségi Foglalkoztatási Paktum összefoglaló
Csurgó Kistérségi Foglalkoztatási Paktum
 
 
A TÁMOP 1.4.4-08/1 felhívásra beadott „Foglalkoztatási paktum kialakítása a csurgói kistérségben”című pályázat megvalósítása 2009. októberében kezdődött meg. A pályázat sikeres végig vitelét a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás, mint főpályázó, konzorciumi partnerek (szám szerint 5 partner) közreműködésével indította el.
 
Konzorciumi partnerek:
-                      Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Pécs)
-                      Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és     Kollégium (Siófok)
-                      Csurgói Faipari Kft. (Csurgó)
-                      Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat (Csurgó)
-                      Megoldás Alapítvány (Csurgó)
 
A paktumos pályázatunk célja - 2009.október 1. – 2011. május 30-ig tartó időszakban-, hogy feltárja a kistérség foglalkoztatási lehetőségeit, megtalálja a kitörési pontokat, meghatározza a stratégiához kapcsolódó intézkedéseket és megteremtse a partnerek közötti együttműködést a foglalkoztatottság növelése, a munkanélküliség csökkentése érdekében.
A foglalkoztatás javításának az elsődleges eszköze a helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság megteremtése, amely munkahelyteremtő és megtartó képességével elegendő munkahelyet kínál a kistérségben élő, munkát kereső lakosok számára.
 
Főbb hatások, célkitűzések:
-                      új munkahelyek teremtése, meglévő munkahelyek védelme
-                      esélyteremtés a hátrányos helyzetű munkanélküliek csoportjának
-                      elvándorlás megakadályozása, elsősorban a fiatalok körében
-                      a képzés munkaerő-piaci igényekhez való igazítása
-                      információcsere a helyi szereplők között
-                      térségi humán-erőforrás fejlesztés
-                      a társadalmi együttműködés kultúrájának fejlesztése
-                      aktív együttműködés a munkaerő-piaci szereplők között
 
2009. évi tevékenység:
-           két szakértő felvétele
-           pénzügyi vezető, projektmenedzser megbízása
-           külső kapcsolati rendszer kiépítése
-           nyilvánosság biztosítása
-           konzorciumi partnerekkel kapcsolat biztosítása
-           decemberi nyitórendezvény megszervezése, lebonyolítása
-           szakmai munka megvalósítását elősegítő tanácsadó iroda kiválasztása, szerződés             aláírása
 
 
A TÁMOP 1.4.4-08/1 „Foglalkoztatási Paktum létrehozása a csurgói kistérségben” című pályázat nyitórendezvényére 2009. december 9-én 11 órától került sor a csurgói Közösségi Ház nagytermében. A nyitóbeszédet Szászfalvi László a Kistérségi Többcélú Társulás elnöke tartotta. Beszédében többek között az együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet. Első előadó, Barna –Lázár Zoltán az EXANTE tanácsadó iroda ügyvezető igazgatója, röviden bemutatta cégük tevékenységeit, majd részletesen beszélt a pályázatról. Felhívta a figyelmet a kistérség hátrányos helyzetére, az ebből adódó problémákra, majd arról beszélt, hogy a pályázatban milyen lehetőségek rejlenek, hogyan segíthet a térségben élőknek. Ezt követően Meiszterics Tamás a Somogy megyei Foglalkoztatási Paktum tanácsadója vette át a szót. Előadásából közvetlen képet kaphattunk a kaposvári paktum szervezetének működéséről, az alapító tagokról, az irányítócsoport működéséről. Beszélt még a paktum eredményeiről, a megvalósított projektekről, képzési és karriernapjukról is. Az előadók sorát Dr. Szabó Zsoltné zárta, aki a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum működéséről, és tapasztalatairól beszélt. Kiemelte a partnerség fontosságát, valamint a paktum felépítéséről, célkitűzéseiről, a sikeres szakmaválasztás elősegítéséről tartott előadást. Szót ejtett még a vállalkozások közötti kapacitásközvetítésről, melynek célja a mikro-és kisvállalkozások termelési, szolgáltatási színvonalának emelése, innovációs képességük és versenyteljesítményük javítása, ezáltal a közép-és nagyvállalatok igényeinek való megfelelés, és a piaci kapcsolatok kiszélesítése a hosszú távú cél.
A rendezvény jó hangulatban telt, megfelelő információt nyújtott a paktumról a megjelent érdeklődők számára.
 
A Társulás által megbízott tanácsadó iroda (EX ANTE) feladata a pályázat megvalósítása során:
 
-                      Helyzetfeltárás (Statisztikai és egyéb adatok, információk gyűjtése; Regisztrált és     tartósan munkanélküli lakosság feltérképezése; Interjúkészítés a kistérségben kulcspozíciót betöltő szereplőkkel)
-                      Foglalkoztatási stratégia (Helyzetelemzésre épülő stratégia kialakítása, SWOT          analízis, fejlesztési irányok megfogalmazása)
-                      Workshopok lebonyolítása
-                      Paktum-megállapodás előkészítése,
-                      Irányító Csoport Ügyrendjének kidolgozása
-                      Irányítócsoport Munkatervének kidolgozása
-                      Részvétel a Paktum aláírásában
-           Tanulmányút
-                      Foglalkoztatási fórum lebonyolítása
 
 
2010 -2011. évi feladatok:
-                     helyzetfeltárás véglegesítése a tanácsadó iroda által
-                     1. workshop megszervezése március végén, második májusban
-                     A helyzetelemzésre épülő Foglalkoztatási stratégia kialakítása, majd a paktum-    megállapodás előkészítése, Irányító Csoport ügyrendjének, munkatervének       kidolgozása
-                     Paktum aláírása
-                     Nyilvánosság biztosítása (honlap, sajtó, tv, szakmai kiadvány)
-                     Képzés (foglalkoztatási paktumok létrehozása és működtetése témában,  készségfejlesztő képzés)
-                     Projekttervek generálása
-                     Záró-rendezvény megszervezése, lebonyolítása
-                     Külső kapcsolatrendszer ápolása
-                     Jelentések készítése, dokumentáció, munkatervek készítése
-                     Paktummenedzsment felállítása (2 fő)
-                     Foglalkoztatási Fórum (2010, 2011)
-                     Tanulmányút (2010)
 
 
 
 
2010. január közepére a statisztikai adatok alapján már elkészült egy rész a helyzetelemzésből.
Február első felétől, egészen március első hetéig interjúkra került sor a kistérség főbb foglalkoztatóival, önkormányzataival és a komolyabb – érintett- civil szervezetekkel. Az interjúvázlatokat az EX ANTE készítette, az interjúkon a tanácsadó iroda munkatársaival közösen vettünk részt. A vállalkozókat illetően, az volt a cél, hogy a lehető legtöbb helyre eljussunk. Összesen 40 helyre sikerült eljutnunk, 18 vállalkozóhoz, 16 önkormányzathoz, valamint 6 civil szervezethez. A résztvevő vállalkozók, polgármesterek és a civil szervezetek képviselői nagyon segítőkészek voltak, így összességében elmondható, hogy pozitív tapasztalatokat szereztünk az interjúk során.
Az előkészítésben megvalósuló két workshop tervezett időpontja, a helyzetelemzés elkészítésének a végén, azaz körülbelül március utolsó hetében várható. A második workshop pedig a Paktum megállapodás előkészítése alatt, május elejére van betervezve.
 
 
 
 
 
 
.